Skipper - Fuller Origins

Family Tree

Back to Home page © J.C.C.Glass... E-MAIL

William campbell Glass Skipper Origins UK Boylan
Euphemia elizabeth Skipper in Tas and NZ Low Origins Scot - NZ

WITENE ORIGINS

      Te Kariki Aporo (Aperaniko) Paramount chief of Waikaremoana
       m. 
      Ema Hunu
      |
  |======================|======================================|=================||
  Te Maiko (m)      Hunia Wareti(m)            Harata Te (f)
  hatu          alias Te Rangi Raupurukama       whereni       
  Deceased        Te Wetini               |
  no issue        no issue but              m. either
              |                   |
              |                   Perika or Heremi
              |                   Te Ranginui 
              |  adopted              |
              |=====================|| |============|================|=======
  Kawhena m1. Te Kaho   Harry hunia Boylan    Tuki(f)   Te Ike(f)    Tonia (m)
      |       alias Hunia Paerana    |      |        witene  
      m2........... alias Hunia Whareti jnr. m.      m        m
      |                    |      |        |    
 |==============|============|=========       Capt.John  Henare      Huriata
 Ngawairemana  Rgaruaki   Tupiti         Black    Moeti      Kayuera 
 |       |      |           |      |         see sheet 3
 adopted    daughter   son          see sheet2  |=========|======
 |       |      |                  Te Amo  Mihaere(f)
 Ellen     Huriata   Meriana               aud (f)
 Ngatai     85yrs old  Te Weti
               |
               m
               |
               Riwea
               Petete


Sheet 2
  Tuki Witene first child of Harata Te Whereni
  |
  m.
  |
  Captain John 
  Black
  | 
  ============================================================
  Maria       Mikikori        Teowai   Joe
  |         |                 Tairua
  m.        m1.......m2.            m.
  |         |    |             |
  Miki       Piera  Chatech?         P. 
  Topia                        Tairua
  |                          |
  ===============                   ====================
                             Mihiare Tairua
                             |
                             m.
                             |
                             Witias
                             |
                             =================
                             Kellys start here?

sheet 3

  Tonia Witene 3 child of Harata Te Whereni
  |
  m.
  |
  Huriata
  Kayuera
  |           WITENE LINE
  |=====================|=======================================|============||
  Hohepa        Mere(f)                 Mini
  Te Awahou       |                    b.~1850 
  m.          m.                   m1.........m2.......m3.
  |           |                    ~1865   ~1885  ~1900
  Raima         Hare                  Petete (Pettit)
  no issue       Waria                  |
  adopted        |          born before 1872 land partions 
  |========|========  |==========     |==================|==============|=========
  Mere   Riwai    Maria        Tame(thomas)(m)  Riwai (m)   Mere(f)
  Paora         minarana       awanui      (John)
             |          disapeared    (Awahou)
             |                    |
             m.                   m.
             |brother of               |
             Peni                  Mereara
             Ameri                  Te Wehi
      (Davis family one of the davis girls         |
              married into ?             |
                                 |
                Awahou line            |
        ===================================================================
        Rangi      Ben      Tapiki       Hine
        ike                        toki(Steve)


     Mini Wetere 2nd marriage to Walter Henry Boylan
     |  BOYLAN LINE
     |===================|==============|| see Boylan page
     May         Harry hunia
     b.~1886       b.04oct1887


     Mini Wetere 3rd Marriage to Makao 
     |  MAKAO LINE
     ==============================
     Karinia     Nohepa  
     no issue    |
             m.
             |
             Rara
             Raina
             |
             ====================
             Caroline
             |
             one child
 
Info1c, Pettit Death
Back to TOP
Back to Euphemia
Back to home page
© JCC Glass
© Patrick Heremaia
© Lorraine Williamson
© Colin Skipper
Use portrait to print
Update 24th January 2014