Info 1c, Mini mere Origins Close info Window        Te Kariki Aporo (Aperaniko) - Paramount Chief of Waikaremoana
        |
        m.
        |
        Ema 
        Hunia
        |
 M=======================M=======================================F=====================
 Te Maiko Hatu      Hunia Whareti              Harata 
 No issue        alias Te Rangi             Te Wherini      
 *********        |                    |
             |                    m.
 Kawhena ...............m2........no issue - adopted?      |          
 m1.                    |           Pirika Te Ranginui
 Te Kaho                  |           or Heremi Te Ranginui
 |                     |            see sheet 2
 ===============|=============|========//==M==========              
 Rgawairemara  Rgaruaki   Te Piti   
 |       |       |      
 adopted    m.      m.     
 |       |       |      
 Ellen     Huriata    Merenna
 Ngaki            Te Weti  sheet 2

 Harata daughter of Te Kariki Aporo
 Te Whereni 
 |
 m.
 |         
 Pirika or Heremi 
 Te Ranginui                            
 |                           
 F========================================F===========================M==================
 Tuki                   Te Ike           Tunia (tonia)
 |                    |              Witene 
 |                    |              | 
 m1...........m2.             m.             m.
 |      |              |              |     
 Capt John  Riwi            Henare           Huriata
 Black    Petete           Moety            KauWera  
 |                    |              |
 M=========F=========F=====//==F======  ======================   see below  
 Mikikore  Teowa   Mea    Maria   Te AmoAmo  Mihaere     
 Pira    Walker  Walker   |                                    
                m.                   
                |                   
                Miki                  
                Topia 
                |
          =================
          Jane and others 

  Tuniaa( tonia) 
  Witene 
  |
  m.
  | 
  Huriata
  KauWera
  |                     adopted ?
  |==============F=============F==========//===|=======================
  Te Awahou   Mere     Mini      Harry hunia Boylan
  Witene     Wetene    Wetene   
  |       |       |
  m.       m.      p?.................m2 ~1882 ....................m3.
  |       |       |         |              |
  Raima     HareWhana   John        Walter henry         Manua       
  no issue    |       Pettit       Boylan            ?
                b.~1854      |
                d.1882       d.1888
                |         |
               son of        F=============M=============||
              John Joseph       May      Harry hunia
                Pettit       Boylan    Boylan alias   
               of Auckland      |       Hunia Paerana
                          |       Hunia Wetere jnr.
                          m2.      m.
                          |       |    
                          charles F   Nagapa
                          Snell     Whakamountonga
                    
                


Back to TOP

© JCC Glass
Updated 2nd January 2017
Use portrait to print